Podpora umění a kultury

Šarivary

Francouzsko-americko-slovenské šansonové trio, jemně protkávané jazzem i world music.

-Quartet lidových šansonů-

Česká kapela s francouzskými, českými a švédskými muzikanty, kteří hrají francouzské a španělské písně... Jazz, Šanson, Cumbia 

-Quartet chansons populaires-
Czech band with French Czech and Swedish musicians playing French and spanish songs...
Jazz, Chanson, Cumbia 

image53

Fils de la terre
©Sarivary - album Melanz
Text and music : Aude Martin
Arrangement: Aude Martin Chris Coleman - Tomas Ulahel - Christoffer Strandh