Podpora umění a kultury

Jenny Rainbow

Fotografka – Rusko

Mé  skutečné jméno je Evgeniya Vlasova, ale již dříve se má umělecká  přezdívka - Jenny Rainbow - stala v podstatě mým druhým jménem. 

Hodně  jsem cestovala a proto je má tvorba ovlivněna mnoha různorodými  kulturami. Vystudovala jsem krásná umění se specializací na malbu a  design, ale když nastoupila slavná éra technologie digitálního  fotoaparátu, změnila jsem směr a začala se věnovat jen fotografování.  Velmi často však při práci využívám techniky a efekty krásného umění.

Fotografování  je mou vášní a fotoaparát, můj věrný partner, který mě doprovází,  kamkoliv jdu. Mé fotografie jsou v podstatě můj jazyk, kterým mluvím se  světem, a způsob, jakým sdílím krásy planety se všemi.

Mou druhou vášní je příroda, která mě inspiruje, vždy mi dodává mi energii a uzdravuje mě.

No,  neřekla bych, že se cítím být na misi, ale ráda bych od vás obdržela  zpětnou vazbu na mé dílo, zda vám přináší teplo, pozitivní energii,  inspiraci, radost a zda z něj cítíte krásu Země.

To dělá ten rozdíl. To dělá to, že vnímáme svět přátelštěji a blíže...

Řekněme, že vytvářím vizuální poezii o tom, jak vnímám svět, který mě obklopuje.

Fotografie  je pro mě duchovní vícejazyčný způsob, jak se dotknout jiných srdcí.  Budu skutečně šťastná, když mezi mou tvorbou najdete něco, co byste si  rádi pověsili doma na zeď, jako mé srdečné poselství plné lásky a  harmonie.

 My real name is Evgeniya Vlasova, but historically has come that my nick  name - Jenny Rainbow also known as my artistic and photographer's  pseudonym became my second name. 
I am moving a lot overseas, influenced by many different cultures... By  my graduation Im a Fine Art artist and my specialty was design and  painting, but when digital camera's technology starts its glorious way I  changed a direction and now Im dealing only with photography, but very  often using in images the Fine Art techniques and effects. 
Photography is my passion & the camera is my great faithful partner,  anywhere I go. Actually my photography is kind of language Im speaking  to the world and the way to share the beauty of this planet with all of  you... 
My second passion is nature, which inspiring, giving an energy and healing me all the time. 
Well, I am not feeling myself in a mission, but aIm happy to see and  hear by your feedback that my works bringing to you the warmth, positive  energy, inspiration, joy and feel of the Earth beauty. 
It makes the difference. It makes to feel the world much friendly and closer... 
Lets say I am creating the visual poetry about how I sense this  surrounding word. Photography for me is a spiritual multilingual way to  get in touch with other hearts. I will be truly happy if you will find a  work which you would love to put on your walls as my heartfelt message  filled with love and harmony!  

http://jenny-rainbow.pixels.com/

image163